تفاوت کرديت کارت و دبيت کارت

Over Draft چيست؟

يعنی صاحب کارت اعتباری بنا بر اعتباری که بانک صادر کننده کارت به او ميدهد،بتواند بيش از موجودی کارت خود خرج کرده و در پايان ماه نسبت به تسويه حساب خود و بدهی خود به بانک اقدام نمايد.

 

کارت های دبيت بر خلاف کارتهای کرديت Over Draft قابليت ندارند.اما به توجّه به تجربه اي که ما نسبت به کارت های اعتباری و نحوه استفاده از آنها در ميان مشتريان داريم، در استفاده از كارتهاي کرديت اكثر اوقات مشتری ها با توجّه به بد حسابی با بانک به مشکل بد کرديت مواجه ميشوند که از اين لحاظ کارت های دبيت بسيار مناسبتر ميباشند. همچنين مواردی مثل تعين کردن Credit Line از مواردی هست که در کارت های دبيت مطرح نيست و جزو مزيت های دبيت کارت محسوب ميگردد.

در مورد Credit card بسته به شرايط شما بانک ها از نصف مبلغ تا دو برابر مبلغ را معمولا اجازه Over draft ميدهند.

با توجّه به اينکه بانک های خارجی دسترسی به اموال مشتری مانند ملک و زمين و ... در ايران را ندارند امکان اينکه به افراد مقيم ايران با مليت ايرانی کارت کرديت داده شود نميباشد ،مگر اينکه مشتری در کشوری که بانک خارجی در آن قرار دارد سند قابل رهنی را به عنوان وثيقه در اختيار  بانک قرار دهد.

* کارت های ارايه شده در وبسايت ما  دبيت کارت ميباشند.